Pons-technologie | Technologieën

Afhankelijk van uw producten en specifieke wensen biedt onze productielijn twee mogelijke technologieën: coilponsen en plaatponsen. Deze diverse ponsmethoden worden gemonitord met behulp van sensor- of vision-technologie. In nauw overleg met u kiezen we altijd de ponsmethode die de hoogste efficiëntie in uw productieproces garandeert.

Plaatponsen

Plaatponsen wordt toegepast wanneer flexibiliteit een belangrijke rol binnen de productie speelt. Het ponsen begint bij de geknipte plaat en wordt uitgevoerd met behulp van standaard thick turret-gereedschappen of speciaalgereedschappen. De mogelijkheid om verschillende plaatafmetingen door elkaar te verwerken biedt meer flexibiliteit dan bij het ponsen met coilmateriaal. Bovendien heeft sabel in de coil geen invloed op de ponstoleranties.

Coilponsen

Coilponsen is de beste oplossing wanneer een hoge productiviteit belangrijk is. Zijsnijders in de WEMO-machine vergroten de flexibiliteit, rechtvaardigen de productie van kleinere series, voorkomen coilwissel én verhogen de beschikbaarheid van uw machine. Coilponsen garandeert een hoge productiviteit, flexibiliteit en lage kosten. Binnen de stationaire of NC-gestuurde persen worden standaard- of speciaalgereedschappen geplaatst (stationair of als draaibare index-multitool). Voor het bereiken van maximale flexibiliteit bieden we de mogelijkheid om in seriegrootte-1 coil nesting toe te passen.