WEMOCARE | Best mogelijke service

We blijven voortdurend werken aan de ontwikkeling en verbetering van onze klantenservice om optimale operationele prestaties gedurende de gehele levensduur van uw productielijn te garanderen.

We bieden deze garantie aan via een breed scala aan WEMO Care-diensten. Wereldwijd, snel en professioneel:

Elsa Buijssen
Care Manager
Inspecties, onderhoud & revisies

Om optimale prestaties van de WEMO-productielijn te waarborgen, dienen regelmatig inspecties en onderhoud te worden uitgevoerd. Dit omvat het controleren en onderhouden van het elektrische/mechanische gedeelte, de bedieningselementen maar bijvoorbeeld ook een technische reiniging van het systeem.

De frequentie van periodiek onderhoud is afhankelijk van het aantal productie uren en varieert van jaarlijks, gebaseerd op een gebruik van 8 uur per dag en 5 dagen per week, tot eenmaal per kwartaal bij 24/7-gebruik.

Astrid Pijnenburg
Service Coördinator
WEMO Care Plan

Op basis van de inzet van de WEMO-productielijn en de aanwezigheid en capaciteiten van de onderhoudsmedewerkers van onze klanten, maken wij samen met de klant een onderhoudsstrategie. De uit te voeren taken worden vervolgens besproken en verdeeld tussen de klant en WEMO en vastgelegd in een op maat gemaakt Care Plan. Zo bepalen we samen het juiste serviceniveau ten aanzien van zaken als beschikbaarheid en responstijden.

Ons Care Plan is zo opgezet dat de productiviteit van jouw machines centraal staat en ongeplande stilstand tot een minimum wordt beperkt. Een Care Plan kan gecombineerd worden met cursussen, trainingen en onze helpdesk service (met 24/7 ondersteuning) voor directe telefonische assistentie.

Astrid Pijnenburg
Service Coördinator
Helpdesk ondersteuning

Voor al onze klanten heeft productie de hoogste prioriteit en WEMO begrijpt precies wat dat betekent. Wij bieden daarom een betaalde helpdesk-ondersteuning (in abonnementsvorm als 24/7 service), met deskundige en ervaren technici die hulp bieden indien problemen zich voordoen.

Telefoonnummer: +31 73 640 7 660

Hou de volgende gegevens bij de hand zodat wij je snel van dienst kunnen zijn:

  • Machinenummer (vermeld op het typeplaatje van de machine)
  • Korte probleemomschrijving/ foutnummer
  • Technische ondersteuning is een betaalde service. Geef een inkoopordernummer op als je per gesprek wilt betalen en geen onderhoudscontract (Care Plan) bij WEMO hebt.

WEMO-productielijnen worden aangestuurd door uiterst geavanceerde software. Onze specialisten kunnen via een beveiligde VPN-verbinding inloggen en toegang tot deze software krijgen. Zo kunnen we een analyse uitvoeren en een diagnose stellen voor het repareren van de productielijn. Hiermee worden lange wachttijden, die normaal gepaard gaan met het verschaffen van telefonische ondersteuning of een monteur die ter plaatse hulp moet bieden, voorkomen.

Ervoor zorgen dat je systeem weer snel operationeel is heeft voor onze helpdesk-technici de hoogste prioriteit. Als de hoofdoorzaak van de uitval niet kan worden vastgesteld of niet gemakkelijk kan worden verholpen, wordt het bedrijf weer hervat door omleidingen of door de implementatie van andere noodoplossingen. De tweede prioriteit is het vinden en verhelpen van de hoofdoorzaak.

Voor een 24/7 toegang tot onze technische ondersteuningsdienst biedt WEMO een Care Plan aan.

Harrie Koks
Technical Support Engineer
Onderdelen

Onze medewerkers dragen zorg voor het leveren van vervangende onderdelen voor gepland onderhoud, eigen voorraad of in geval van noodsituaties.

Per e-mail zijn wij altijd bereikbaar en telefonisch tijdens kantooruren. We beschikken over kundige medewerkers die worden ondersteund door het Care team, technici en R&D om je de onderdelen te leveren die nodig zijn.

Cora van der Aa
Spare Parts Coördinator
Opleidingen & trainingen

Om het volledige potentieel van jullie WEMO- productielijn in te zetten en te blijven benutten zijn opleidingen, cursussen en trainingen van groot belang. Onze workshops, cursussen en opleidingen worden voortdurend bijgewerkt naar de laatste stand van zaken en ze worden gegeven door onze eigen instructeurs. Naast standaardcursussen bieden we op maat gemaakte trainingen aan die volgens jullie specifieke wensen is samengesteld.

Elsa Buijssen
Care Manager
Upgrades & retrofits

Wij begrijpen dat handel, technologie en kosten in de loop van de tijd veranderen. De gemiddelde levensduur van onze machines is momenteel meer dan 20 jaar. Om ervoor te zorgen dat onze klanten voorop blijven lopen bieden wij naast onderhoud en revisies ook upgrades en retrofits aan om prestaties en productkwaliteit te verbeteren en om de winstgevendheid van jullie WEMO-systemen te verhogen.

Dankzij de modulaire opbouw van een WEMO-productielijn zijn nieuwe modules te integreren in een bestaande lijn. Om dit voor elkaar te krijgen werkt WEMOCare samen met onze technici en R&D afdeling om (klant specifieke) upgrades en oplossingen te ontwikkelen. Onze verbeteringen helpen de levensduur te verlengen en om de kwaliteit en winstgevendheid te verbeteren.

Systeem-upgrades

  • Aanpassingen om jullie systeem af te stemmen op nieuwe product-/procesbehoeften;
  • Retrofits om het systeem aan te passen aan nieuwe voorschriften ten aanzien van veiligheid/milieu/ergonomie;
  • Upgrades om het systeem aan te laten sluiten bij de laatste stand der techniek wanneer huidige techniek van de machine niet meer ondersteund wordt vanuit de markt;
  • Revisies om de oorspronkelijke systeemprestaties te herstellen.

Procestechniek

  • Advies door ervaren technici ter verbetering van de prestaties van het systeem en het proces;
  • Prestaties en verbeter workshops.

Prestatiemetingen

Elsa Buijssen
After Sales Consultant
Verhuizingen

De levensduur van een WEMO-productielijn, is naar onze mening, oneindig. 90% van onze machines is wereldwijd nog operationeel en daar zijn we enorm trots op. De ervaring heeft ons geleerd dat de beslissing om een systeem te verkopen, te verhuizen, te upgraden of uit bedrijf te nemen altijd wordt genomen vanwege veranderende zakelijke behoeften en beweging in de markt.

Indien je besluit om te veranderen, helpen wij je, als partner in business, met verhuizingen, upgrades, revisies of bij het vinden van nieuwe eigenaren die jullie oude systeem een nieuw leven geven.

Bij een verhuizing is het van groot belang dat een WEMO-productielijn wordt verplaatst met hoge precisie, de juiste materialen en de nodige expertise. Tijdens een verhuizing verzorgen en coördineren wij het transport, de verhuizing en de installatie in overeenstemming met jullie wensen en eisen. Na installatie controleert WEMO de betrouwbaarheid en werking van de productielijn zodat het productieproces weer zorgeloos van start kan gaan.

Elsa Buijssen
Care Manager
Overall Equipment Effectiveness > OEE en Industry 4.0

Het is meestal moeilijk om aan te geven hoe goed een systeem presteert. Onze OEE-software verschaft op feiten gebaseerde prestatiegegevens, met verschillende mogelijkheden om een beter beeld te krijgen van probleemgebieden en hoofdoorzaken. De software is gestandaardiseerd, de real-time informatie kan in management-, technische en operationele verslagen worden gepresenteerd.

OEE is een belangrijke methodiek om te kunnen beoordelen in welke mate machines functioneren ten opzichte van het maximaal haalbare. WEMO-productielijnen worden immers aangeschaft (en in gebruik genomen) om te functioneren. Iedere verstoring, stilstand of kwaliteitsafwijking is dan ook een verlies. De OEE-software maakt deze verliezen inzichtelijk waarna gerichte acties tot verbeteringen genomen kunnen worden.

Elsa Buijssen

Elsa Buijssen

Care Manager

Hulp nodig?