WEMOCARE

Om te zorgen voor de vereiste operationele prestaties gedurende de gehele levensduur van zijn producten, biedt WEMO een groot aantal levenscyclusdiensten aan ter ondersteuning van meer dan 100 klanten wereldwijd. Dit is meer dan 90% van de totale geïnstalleerde WEMO-basis. De gemiddelde leeftijd van de onderhouden systemen bedraagt 17 jaar, waarbij sommige al meer dan 35 jaar in bedrijf zijn.

In het verleden is gebleken dat WEMO-systemen tientallen jaren optimaal voldoen aan de zakelijke behoeften van de klant, mits correct onderhouden. Dit gaat verder dan eenvoudig preventief en correctief onderhoud, en omvat tevens upgrades om de onderhoudbaarheid van systemen te waarborgen, deze af te stemmen op eventuele toekomstige behoeften, en te voldoen aan voorschriften op het gebied van veiligheid en milieu.

WEMO configureert gespecialiseerde, op maat gemaakte service-oplossingen in nauwe samenwerking met klanten, om ervoor te zorgen dat de geleverde services volledig voldoen aan de vereiste serviceniveaus. De onderhoudsoplossingen kunnen verschillen in omvang, op basis van de plaatselijke vaardigheden en capaciteiten, en de toekomstige eisen van onze klanten.

Het proces van het definiëren van de juiste O&M-oplossing begint lang voordat het systeem gereed is voor gebruik. Het maakt in feite reeds deel uit van de business case betreffende het terugverdienen van de investering.

Zodra de operationele eisen duidelijk zijn, kan een concept voor een ‘Operations & Maintenance’-oplossing worden gedefinieerd. Wanneer de vereisten en de oplossing duidelijk zijn, kan de omvang worden georganiseerd door de verschillende taken te verdelen over de interne serviceorganisatie en/of andere serviceproviders.

WEMO kan systeemeigenaren helpen bij het definiëren van het concept door ervaringen en beste praktijken te delen die we in de loop van de jaren hebben verzameld tijdens het contact met onze klanten in verschillende markten, organisaties en geografische gebieden. Op basis van die ervaring heeft WEMO een portfolio opgesteld met alle mogelijke services die voldoen aan de gedefinieerde O&M-vereisten.

Basisservices

Het diagram hieronder toont de basisservices in één overzicht. Dit portfolio bevat verschillende services op verschillende niveaus ter ondersteuning van onze klanten gedurende de volledige levensduur van het systeem.

Advies op maat?