Preventief onderhoud

Onze preventieve slagkracht

Om optimale prestaties van het systeem te waarborgen, dient regelmatig preventief onderhoud te worden uitgevoerd. Dit omvat het elektrische/mechanische gedeelte, bedieningselementen en technische reiniging van het systeem.

De frequentie van periodiek onderhoud is afhankelijk van het aantal bedrijfsuren en varieert van jaarlijks, gebaseerd op een gebruik van 8 uur per dag en 5 dagen per week, tot eenmaal per kwartaal bij 24/7-gebruik.

  1. Dagelijkse inspecties (bijv. controles voorafgaand aan productie) - Klant    
  2. Periodiek onderhoud/technische reiniging - WEMO/Klant
  3. Jaarlijkse inspecties - WEMO

Op basis van het gebruik van het systeem en de aanwezigheid en capaciteiten van de onderhoudsmedewerkers van een klant, stelt WEMO een onderhoudsstrategie voor alvorens het systeem over te dragen. De uit te voeren taken kunnen vervolgens worden besproken en verdeeld tussen de klant en WEMO.