Inspectie

Voorkomen is beter dan genezen

Een zorgvuldig door WEMO uitgevoerde machine-inspectie geeft een exact beeld van de staat van uw machineonderdelen. Hierdoor kunt u zich tijdig voorbereiden op een eventuele revisie of onderhoud. De beschikbaarheid van uw machineonderdelen wordt hierdoor aanzienlijk verhoogd. Alle controles en metingen worden aan de hand van een vooraf opgesteld inspectieprotocol uitgevoerd. Na afloop ontvangt u van WEMO een rapport van de exacte conditie van uw machine, inclusief een technisch advies met (eventuele) toekomstige acties.