Aanvullende services

Naast de basisservices zoals hierboven vermeld, richt WEMO zich op de ontwikkeling van zijn services door continu te investeren en kennis en ervaring van al onze klanten te verzamelen, en deze om te zetten in services die onze klanten kunnen helpen op gebieden die niet altijd direct verband houden met machinetechnologieën. WEMO biedt daarom het volgende portfolio met aanvullende services aan:

Financiële adviesdiensten

WEMO verzamelt voortdurend gegevens van de geïnstalleerde basismachines en van klanten, zodat levenscycluskosten voorspelbaar kunnen worden gemaakt. Deze ervaringen kunnen helpen bij vragen met betrekking tot investeringen (total cost of ownership - TCO of Return on Investment - ROI), budgettering (Life Cycle Plans - LCP) en financiële risico’s (garantie, productieverlies, ontslag etc). Als OEM is WEMO bereid om de financiële risico’s van correctief onderhoud over te nemen voor wat betreft de kosten van onderdelen en arbeid, door verschillende uitgebreide garantie-oplossingen aan te bieden.

Wijzigingen en verbeteringen

Wij begrijpen dat handel, technologie en kosten in de loop van de tijd veranderen, en met trots stellen wij vast dat de gemiddelde levensduur van onze machines momenteel meer dan 15 jaar bedraagt. Daarom hebben wij begrip voor de behoefte aan verandering, updates en verbetering. WEMO heeft de volgende services ontwikkeld om te voldoen aan deze zakelijke behoeften:

Prestatiemetingen

  • Hulpmiddelen om de prestaties van het systeem en het bijbehorende proces te meten.

Procestechniek

  • Advies door ervaren technici ter verbetering van de prestaties van uw systeem en proces.

Systeem-upgrades

  • Aanpassingen om uw systeem af te stemmen op nieuwe product-/procesbehoeften.
  • Retrofits om het systeem aan te passen aan nieuwe voorschriften ten aanzien van veiligheid/milieu/ergonomie.
  • Revisies om de oorspronkelijke systeemprestaties te herstellen.

Indien nodig kunnen deze services leiden tot een nieuwe garantie, nieuwe CE-markering etc.

Controles en inspecties

Omdat de leeftijd van systemen en de veiligheidsvoorschriften in de loop van de tijd veranderen, heeft WEMO veiligheidscontroles ontwikkeld om te onderzoeken of het systeem nog steeds voldoet aan de actuele voorschriften ten aanzien van veiligheid en ergonomie. Er kan samen met de klant een plan worden opgesteld met betrekking tot de wijze waarop moet worden voldaan aan deze veranderende voorschriften.

Om optimale operationele prestaties te kunnen garanderen, is de deskundigheid van uw operators en onderhoudsmedewerkers essentieel. In de praktijk zien we dat het up-to-date houden van kennis moeilijk is, omdat de systemen zeer betrouwbaar zijn en mensen gedetailleerde technische kennis kwijtraken omdat ze deze niet hoeven toe te passen. Een andere belangrijke reden is dat kennis verloren gaat via mensen die bepaalde posities of de onderneming verlaten. Bovendien is het voor de WEMO-helpdesk van groot belang dat mensen aan de telefoon het probleem duidelijk kunnen omschrijven en kunnen aangeven welke maatregelen reeds genomen zijn om het probleem te verhelpen.

WEMO biedt daarom een competentiecontrole aan om de kennis en ervaring van uw operators en onderhoudsmedewerkers te meten, zodat bovengenoemde situatie beter beheersbaar wordt.

WEMO is een milieubewuste onderneming. Wij proberen onze CO2-voetafdruk intern te reduceren door allerlei soorten verbeteringen te implementeren. Wij proberen bovendien onze klanten te motiveren en te helpen om hetzelfde te doen. WEMO heeft daarom een energiecheck ontwikkeld om de mogelijkheden voor de reductie van uw energieverbruik te onderzoeken. Dit kan financiële voordelen opleveren, maar nog belangrijker, het stelt ons in staat om samen te werken zodat wij een gezond milieu achterlaten voor onze kinderen.

Industrie 4.0, software, tooling

Het is meestal moeilijk om aan te geven hoe goed een systeem presteert. Onze OEE-software verschaft op feiten gebaseerde prestatiegegevens, met verschillende mogelijkheden om een beter beeld te krijgen van probleemgebieden en hoofdoorzaken. De software is gestandaardiseerd, de real-time informatie kan in management-, technische en operationele verslagen worden gepresenteerd.

Vandaag de dag zijn er steeds meer mogelijkheden om componentinformatie te verzamelen met betrekking tot status en prestaties. WEMO heeft hiertoe tooling ontwikkeld om informatie samen te stellen op basis van alle gegevens die geleverd worden door de gebruikte componenten. Koppels, snelheden, cyclustijden, trillingen, temperaturen kunnen allemaal worden gemeten en opgeslagen in een database. Wanneer bepaalde drempelwaarden worden bereikt, verschijnen alarmen voor de operators en/of het onderhoudspersoneel.

Terwijl machines en machineparken steeds groter en complexer worden, zien we klanten vaak worstelen met onderhoud en het beheer van reserveonderdelen. WEMO heeft hiertoe een software-oplossing ontwikkeld die kan worden aangesloten op prestatiebeheertools en die kan worden geïnstalleerd op alle verschillende typen systemen (van alle leeftijden en alle leveranciers). Deze software verschaft de exacte informatie waarop onderhoudsactiviteiten, onderhoudsschema’s en reserveonderdeelvoorraden etc. zijn gebaseerd.

Levenscyclusverlenging, recycling

Naar onze mening is de levensduur van een WEMO-systeem oneindig. De ervaring heeft ons geleerd dat de beslissing om een systeem uit bedrijf te nemen altijd wordt genomen vanwege veranderende zakelijke behoeften, en nooit omdat de kwaliteit ervan zodanig is afgenomen, dat upgraden financieel onaantrekkelijk zou zijn.

Indien wordt besloten om het systeem te verwijderen, is WEMO altijd bereid om hierbij hulp te bieden door het systeem op veilige wijze te demonteren en de componenten op een ecologisch verantwoorde manier af te voeren. In veel gevallen lukt het ons om nieuwe eigenaren te vinden die uw oude systeem na enkele aanpassingen, upgrades en revisies een nieuw leven geven. Dit geldt ook voor reserveonderdelen die niet meer nodig zijn.

WEMO verstrekt u graag meer informatie over alle bovengenoemde mogelijkheden.