Verbinden

Lassen en clinchen

In uw WEMO-machine kunnen verschillende verbindingstechnieken toegepast worden, zoals lassen en clinchen.

Lassen

De lasverbindingen kunnen globaal in twee soorten ingedeeld worden: punt- of weerstandslassen en projectielassen.

Clinchen

Bij clinchen worden de overlappende plaatdelen zonder toevoeging van materiaal verbonden. 

Afhankelijk van uw wensen en eisen zullen wij u adviseren voor lassen, clinchen of een andere verbindingstechniek te kiezen. Alle technieken die we toepassen berusten op bestaande technologieën die wij voor het gebruik in WEMO-machines geoptimaliseerd hebben.