Deelname WEMO aan handelsmissie Brazilië lijkt succesvol

Handelsmissie Brazilië

In november 2012 heeft WEMO deelgenomen aan de door Z.K.H. Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima ondersteunde handelsmissie naar Brazilië. De voor onze sector verantwoordelijke organisatie, de Koninklijke Metaalunie, had vooraf weinig tot niets aan het toeval overgelaten; de reis was dan ook goed georganiseerd.

Matchmaking

Door middel van matchmaking zijn we in staat geweest meerdere bezoeken af te leggen bij potentiële agenten en klanten. Nu al kan voorzichtig gezegd worden dat de vooraf gestelde doelen mogelijk sneller dan verwacht gerealiseerd gaan worden. De eerste aanvragen van potentiële klanten zijn inmiddels ontvangen. Daarnaast wordt binnenkort vervolg gegeven aan gelegde contacten met een mogelijk lokale vertegenwoordiging voor WEMO met landelijke dekking van geheel Brazilië.

Wereldspeler

Kortom een nieuwe mijlpaal in de bijna 50-jarige geschiedenis van WEMO. Want met het betreden van de Braziliaanse markt - naast de al ontwikkelde marktgebieden Europa, Rusland, China en VS - heeft WEMO bewezen een wereldspeler van formaat te zijn op het gebied van het ontwikkelen en bouwen van speciaalmachines voor de plaatverwerkende industrie.